Warunki adopcji

Warunki adopcji:

- Adoptować zwierzę może tylko osoba pełnoletnia

- Adopcji dokonuje się osobiście, nie wydajemy zwierząt pośrednikom ani na prezenty

- Adopcja psa wiąże się z uiszczeniem opłaty adopcyjnej, która przeznaczona zostanie na utrzymanie pozostałych psów przebywających w schronisku (wysokość opłaty ustala dyrekcja schroniska)

- Osoba adoptująca zwierzę podpisuje umowę adopcyjną, w której zobowiązuje się do dobrego traktowania psa/kota, a w przypadku, gdy z jakiś nieprzewidzianych, niedających się usunąć okoliczności, nie będzie mogła się już dłużej nim opiekować- do nie porzucania go, lecz do znalezienia mu domu zastępczego lub oddania z powrotem do schroniska

- Jeśli pies ucieknie należy powiadomić schronisko lub wolontariuszy, jak też podjąć wszelkie możliwe kroki zmierzające do odnalezienia go

- Nigdy nie wydajemy psów/kotów na łańcuch oraz do warunków, które są gorsze od tych, jakie może zapewnić zwierzętom schronisko

- W razie stwierdzenia nieodpowiednich warunków lub nieodpowiedniego traktowania zwierzęcia, schronisko ma prawo zabrania go, jeśli wcześniejsze rozmowy z nowym właścicielem nie wpłyną na poprawę opieki i warunków

Osoba chcąca adoptować zwierzę musi posiadać przy sobie:

- Dowód osobisty

- Obrożę i smycz

 Dlaczego schronisko pobiera opłaty za adopcję zwierząt?

Fundacja Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt prowadząca schronisko w Józefowie wypełniając jedną z misji, jaką jest zapobieganie bezdomności, poddaje swoich podopiecznych zabiegom sterylizacji (suczki) lub kastracji (psy, tylko jeśli sytuacja tego wymaga), ponosząc całkowicie wysokie koszta zabiegu tj. niezbędnych lekarstw, nici chirurgicznych, materiałów higienicznych i opatrunków.

Zwierzęta opuszczają schronisko także zaszczepione zarówno na wściekliznę (obowiązkowa), jak i na choroby wirusowe (wzgląd na ochronę zwłaszcza młodych psiaków i kotów).

Opłata adopcyjna to częściowy zwrot kosztów tych zabiegów profilaktycznych, które i tak nowy opiekun musiałby wykonać i opłacić sam w prywatnych gabinetach weterynaryjnych po wiele droższych cenach.

Aby nie dochodziło do nieporozumień podczas formalności adopcyjnych, Pani Dyrektor ustaliła kwoty po części kompensujące wydatki związane z opieką weterynaryjną i tak:

- przy adopcji dorosłego psa należy liczyć się z opłatą w wysokości 100 zł

- przy adopcji dorosłej suni jest to kwota 150 zł

- przy adopcji szczeniaka (do 1 roku) opłata wynosi 80 zł, przy czym jeśli psiak nie zdążył zostać wysterylizowany / wykastrowany, adoptujący podpisuje stosowne zobowiązanie o tym, że dopełni tego obowiązku w realnie jak najszybszym terminie.