Co robić w razie znalezienia błąkającego się lub rannego psa/ kota?

Co robić w razie znalezienia błąkającego się lub rannego psa/ kota – na  terenie  stolicy?

• Jeśli zwierzę na to pozwala – sprawdź dokładnie, czy ma ono oznaczenie identyfikacyjne (adresatka, zapis telefonu na obroży). Jeśli zwierzę posiada obrożę zobacz dokładnie z jej obydwu stron, czy jest gdzieś zapisany numer telefonu lub adres właściciela. Jeśli ma jakiekolwiek breloczki sprawdź czy nie są przypadkiem formą adresatki. Jeśli zwierzę ma takie oznaczenie należy skontaktować się z właścicielem.

• Jeśli zwierzę jest nieufne, zachowaj ostrożność i postaraj się skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych służb (wskazówki poniżej):

1. Jeśli znalazłeś zwierzę nie wykazujące objawów chorobowych masz 3 możliwości rozwiązania problemu :

 Powinieneś:

• zgłosić interwencję pod całodobowym nr tel. 986 Straż Miejska – która przejmie zwierzę i przewiezie do schroniska

Możesz

• sam dostarczyć je do schroniska przy ul. Paluch 2 w Warszawie (w godz. od 8-19)

Możesz

• zgłosić interwencję do Schroniska „Na Paluchu” tel. 22 846 02 36; 22 868 06 34; 22 868 15 79; kontakt telefoniczny całodobowy – 22 846 02 36 lub 0 604 77 87 47.

2. Jeśli znalazłeś zwierzę po wypadku lub zwierzę wykazujące objawy chorobowe musisz natychmiast zareagować – masz 2 możliwości rozwiązania problemu:

• dzwoń natychmiast do Straży Miejskiej – całodobowy bezpłatny tel. interwencyjny 986. Specjalistyczne EKO-Patrole przewożą zwierzęta do wybranych lecznic weterynaryjnych lub schroniska.

• dzwoń natychmiast do Schroniska „Na Paluchu”, gdzie w godz. 8-19 może być udzielona pomoc z wykorzystaniem pogotowia weterynaryjnego.

W każdym przypadku – jeśli chodzi o zwierzę bezdomne, koszty transportu przez wyspecjalizowane jednostki (Ekopatrole Straży Miejskiej), pomocy lekarskiej i pobytu zwierzęcia w Schronisku ponosi Miasto.

Materiały zaczerpnięte z Biuletynu Informacji Publicznej mst. Warszawy.