1,5%

Home / 1,5%

Kochani, czy wypełniliście już swój PIT?

Jeżeli nie – będziemy wdzięczni o wpisanie naszego numeru KRS do rubryki o 1,5 % podatku – KRS 0000523753.

Dzięki odpisom 1,5 % podatku będziemy mogli uratować jeszcze więcej istnień… I tylko z Waszą pomocą będziemy mogli robić to dalej!

Codziennie otrzymujemy apele o pomoc, prośby o przyjęcie pod opiekę psów, kotów i innych stworzeń- z wypadków, ze strasznych warunków,porzuconych na ulicy, narażonych na tragiczną śmierć pod kołami rozpędzonych aut. Trudnych i tragicznych historii nie sposób zliczyć. Robimy co możemy, najchętniej pomoglibyśmy wszystkim, ale nie jesteśmy w stanie…

Z Waszą pomocą będziemy mogli zrobić o wiele więcej dla naszych czworonożnych przyjaciół, dlatego prosimy – pamiętajcie o nas wypełniając swój PIT.

Na co Twój 1,5 % ?

Uzyskane z wpłat 1,5 % podatku środki zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych codziennej działalności Fundacji Psy Ulicy. Każda kwota zostanie przeznaczona na pomoc potrzebującym zwierzętom, a w szczególności ratowanie bezdomnych psów i kotów.

W tym:

–  zapewnianie im opieki oraz pomocy weterynaryjnej, sterylizacje, kastracje, szczepienia, transport

–  organizowanie i propagowanie akcji sterylizacji oraz znakowania zwierząt

–  organizowanie akcji edukacyjnych mających na celu uczulanie społeczeństwa na problem bezdomnych zwierząt

–  pomoc schroniskom i innym ośrodkom działającym na rzecz bezdomnych zwierząt

 

Dla seniorów i rencistów, ułatwieniem w dzieleniu się 1,5 % podatku jest oświadczenie PIT-OP. Do niedawna, aby przekazać swój 1,5 % podatku, musieli oni wypełnić w całości zeznanie podatkowe. Teraz w oświadczeniu PIT-OP wskazują oni jedynie numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego.

Tak wypełniony PIT-OP prosimy dostarczyć do swojego Urzędu Skarbowego do 30.04.2023 r

Link do ściągnięcia formularza z już wypełnionym numerem KRS

 

Aby w 2023 roku udało nam się zrobić jeszcze więcej,

potrzebujemy Twoje 1,5 % podatku!

 

W związku z przekazanymi danymi osobowymi podczas dokonywania darowizny na rzecz naszej Fundacji informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Psy Ulicy (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Staszica 16/19 , 01-188 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Staszica 16/19, 01-188 Warszawa, telefonicznie 735-916-744 :, lub drogą mailową: fundacjapsyulicy@gmail.com.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: fundacjapsyulicy@gmail.com.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, lecz nie na podstawie szczegółowych przepisów prawa, a na podstawie przekazanych danych osobowych, za zgodą osoby, której dane dotyczą.

4. Przetwarzanie odbywa się w celu identyfikacji i informacji o darczyńcach, a także prawidłowego rozliczenia finansów administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wspierania Fundacji Psy Ulicy, do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.