Sprawozdania

Home / Sprawozdania

Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek upublicznić swoje sprawozdanie merytoryczne i finansowe w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią wszystkim zainteresowanym osobom, w tym także poprzez umieszczenie sprawozdań na swojej stronie internetowej. Specjalnie dla Was każdy rok będzie rozdzielony w specjalnym bloku ( rok sprawozdawczy) w celu łatwej weryfikacji.