Ludzie Fundacji

Home / Ludzie Fundacji

Zarząd Fundacji:
Ewa Stangreciak – Prezes Fundacji
Cezary Bajkowski – Skarbnik Fundacji
Anna Werner – Członek Zarządu

Rada Fundacji:
Kamila Stolc
Monika Urbańska
Agnieszka Skibińska Sobczyk

Wolontariusze:

Ania Mistewicz – Zoopsycholog
Daria Bęczyńska

Emil Kowalewski
Ewa Dobosz
Katarzyna Werner

Kinga Świerżewska

Krzysztof Uniejewski
Maciej Weber

Patrycja Komorek