Ludzie Fundacji

Home / Ludzie Fundacji

Zarząd Fundacji:
Ewa Stangreciak – Prezes Fundacji
Cezary Bajkowski – Skarbnik Fundacji
Anna Werner – Członek Zarządu

Rada Fundacji:
Kamila Stolc
Monika Urbańska
Agnieszka Skibińska Sobczyk

Wolontariusze:

Ania Mistewicz – Zoopsycholog
Daria Bęczyńska

Alicja Gruc

Olga Górnicka

Joanna Kępka

Kinga Świerżewska

Emil Kowalewski
Ewa Dobosz
Katarzyna Werner

Krzysztof Uniejewski

Agnieszka Piotrowska

Adrianna Cholma
Maciej Weber